1 Nov. vev strikk

 

 Legg opp ønska maskeantall ( de blir 3 dobla på to neste omg, so strikk gjerne ei prøve)

1. Omg: 1 r, 1 kast ut omg, avslutt me 1 r.
2. Omg: ta første maske r av. * ta kast frå forrige omg vrange av, nytt kast, 1 r* gjenta frå * til * ut omg.
3. Omg: ta første maske r av. * ta kast frå forrige omg vrangt av, nytt kast, 2 r sammen* gjenta frå * til * ut omg.
Gjenta omg 3 til ønska lengde.